Thứ 2, Ngày 24 tháng 09 năm 2018
Tăng cường đường bay Hà Nội - Hồ Chí Minh
Tăng cường đường bay Hà Nội - Hồ Chí Minh

Để thuận tiện cho khách hàng đi lại trên đường bay Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh, từ tháng 11/2016 Vietnam Airlines có điều chỉnh sản phẩm dịch vụ và tần suất bay hành trình HAN - SGN

Checkin

Tin tức mới nhất

Họ và Tên (*)
Mobile (*)
Email (*)
Điểm đi (*)
Điểm đến (*)
Thời gian (*)
Nội dung (*)

Tour